Zmarł śp. Stanisław Teterycz lat 80 z Bliżowa.
Pogrzeb w czwartek 30 stycznia w kaplicy w Bliżowie. Wyprowadzenie z domu o godz. 12.30. Msza św. pogrzebowa około godz. 13.00.
Śp. Stanisława Teterycz polecajmy Miłosierdziu Bożemu w naszych modlitwach.