Zmarła śp. Janina Biront, lat 94 ze Skaraszowa.
Pogrzeb w środę 18 marca. Wyprowadzenie z kaplicy pogrzebowej w Zamościu o godz. 12.00. Msza św. pogrzebowa w kaplicy w Wychodach około godz. 13.00. Następnie pogrzeb na cmentarzu parafialnym w Kosobudach.
Śp. Janinę Biront polecajmy Miłosierdziu Bożemu w naszych modlitwach.