Zmarła śp. Janina Łaszkiewicz pochodząca z Szewni Dolnej, lat 96. Wyprowadzenie z kaplicy pogrzebowej przy ul. Peowiaków w niedzielę 10 czerwca o godz. 15.00. Msza św. pogrzebowa w kościele parafialnym w Kosobudach około godz. 16.00.
Śp. Janinę Łaszkiewicz polecajmy Miłosierdziu Bożemu w naszych modlitwach.