zniczZmarła śp. Janina Litwiniec ze Skaraszowa, lat 83. Wyprowadzenie z domu 18 lutego o godz. 13.00. Msza św. pogrzebowa w kościele parafialnym w Kosobudach około godz. 13.45.
Śp. Janinę Litwiniec polecajmy Miłosierdziu Bożemu w naszych modlitwach.