zniczZmarła śp. Janina Niańko ze Skaraszowa, lat 68. Wyprowadzenie z domu 29 marca o godz. 10.00. Msza św. pogrzebowa w kościele parafialnym w Kosobudach około godz. 10.45.
Śp. Janinę Niańko polecajmy Miłosierdziu Bożemu w naszych modlitwach.