zniczZmarła śp. Krystyna Zubala z Kosobud, lat 80. Wyprowadzenie z domu sobota 19 września o godz. 13.00. Msza św. pogrzebowa w kościele parafialnym w Kosobudach  około godz. 13.30.
Śp. Krystynę Zubala polecajmy Miłosierdziu Bożemu w naszych modlitwach.