Za naszym pośrednictwem – Parafianom, gościom przekazujemy otrzymane
życzenia od:

 • Księży Biskupów
 • Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej Marka Łapińskiego
 • Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Klimatu Sławomira Mazurka
 • Senatora RP Jerzego Chróścikowskiego
 • Posła RP Sławomira Zawiślaka
 • Starosty Powiatu Zamojskiego Stanisława Grześko i Przewodniczącego Rady Powiatu
 • Burmistrza Zwierzyńca Urszuli Anny Kolman i Przewodniczącego Rady Miejskiej
 • Wójta Gminy Zamość Ryszarda Gliwińskiego i Przewodniczącego Rady
 • Wójta Gminy Adamów Dariusza Szykułę i Przewodniczącej Rady
 • Rady Parafii Kosobudy
 • Dyrekcji Zespołu Szkół w Szewni Górnej Elżbiety Kuźma i Grona Pedagogicznego
 • Dyrekcji Szkoły Podstawowej w Wólce Wieprzeckiej Jadwigi Gorzała i Grona Pedagogicznego
 • Dyrekcji Szkoły Podstawowej w Lipsku pani Monice Gajak i Grona Pedagogicznego
 • Dyrekcji Szkoły Podstawowej w Białowoli pani Bożenie Radlińskiej i Grona Pedagogicznego
 • Dyrektorowi KRZ Ks. Sylwestra Zwolaka
 • Ojców Sercan
 • ZHP Chorągiew Lubelska
 • Dyrektora Zakładu Karnego w Zamościu
 • Stowarzyszenia „Krok za krokiem” w Zamościu
 • Golec uOrkiestra