Zamość, Boże Narodzenie 2015
Nowy Rok 2016

„Ja się na to narodziłem i na to przyszedłem na świat,
aby dać świadectwo prawdzie” (J 18,37).

Życzenia na Boże Narodzenie i Nowy Rok dla Duchowieństwa, Członków Życia Konsekrowanego  i Wiernych Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej

Święta Bożego Narodzenia są dla bardzo wielu ludzi okazją do podjęcia refleksji nad sprawami najważniejszymi we własnym życiu.

Dla wierzących w Boga, który objawił się człowiekowi w Jezusie Chrystusie, narodzonym z Matki-Dziewicy – Maryi z Nazaretu, najważniejsza winna być ożywiająca relacja ze Zbawicielem, bo z niej wypływa nadzieja, zapał i wytrwałość do zmagania się z codziennymi sprawami. Świętowanie Bożego Narodzenia to dla nas zawsze ponowne sięgnięcie do samych źródeł wiary, nadziei i miłości.

Życzymy Wam wytrwałości i radości w podążaniu drogą zapoczątkowaną przez Chrzest święty. Niech wydarzenia związane z Jubileuszem 1050-tej rocznicy Chrztu Polski pomogą Wam odnaleźć nowe wymiary chrześcijańskiego zaangażowania i świadectwa.

Do tych, którym czas Świąt jest bliski i drogi z uwagi na tradycję, wartość rodzinnych spotkań, wejście w Nowy Rok, przychodzący na świat Chrystus kieruje zaproszenie, by otworzyli serca na orędzie Zbawienia, bo ono przeznaczone jest również dla wątpiących, zagubionych i poszukujących sensu życia i wiary w Boga. Życzymy wszystkim odwagi i zaufania wobec Miłosiernego Ojca, który nie zniechęca się ludzkimi słabościami i chce obdarować każdego pełnią życia. Niech dar Roku Miłosierdzia trwającego od dnia 8 grudnia 2015 do 20 listopada 2016 roku zaowocuje w Waszym życiu doznawaniem miłosierdzia od Boga i ludzi oraz czynieniem miłosierdzia wobec braci i sióstr – dzieci jednego Ojca.

A wszystkim ludziom pragnącym pokoju i miłości życzymy, by przeżywanie Pamiątki Narodzenia Chrystusa Zbawiciela uwrażliwiło nas na konieczność postępowania w prawdzie, bo – jak naucza Papież senior Benedykt XVI – „Bez prawdy miłość staje się sentymentalizmem. […] staje się pustym słowem, które można dowolnie pojmować” (Encyklika Caritas in Veritate, 3).

Niech przychodząca do nas w Bożym Dzieciątku „Odwieczna Miłość” znajdzie w naszych sercach fundament wiary, miłosierdzia oraz prawdy i zaowocuje w nas wzajemną miłością, dającą pokój, zgodę, przebaczenie i życzliwość.

Błogosławimy wszystkim na radosne przeżywanie Świąt Narodzenia Pańskiego i na Nowy Rok Pański – 2016.

 

† Marian Rojek
Biskup Zamojsko-Lubaczowski

† Mariusz Leszczyński
Biskup Pomocniczy