Zamość, Zmartwychwstanie Pańskie 2015

 

Umiłowani Bracia i Siostry w Chrystusie!

Jeszcze raz, dzięki Opatrzności Bożej, mamy możliwość przeżywania Świąt Zmartwychwstania Pańskiego. Jest to zarazem okazja i wezwanie do dania wobec wszystkich ludzi i całego świata świadectwa o naszej wierze w Jezusa Chrystusa – Bożego Syna, który „dla nas ludzi i dla naszego zbawienia zstąpił z nieba, […] stał się człowiekiem, […] został umęczony i pogrzebany i trzeciego dnia zmartwychwstał, jak oznajmia Pismo”.

 

Niech nasz Pan Zmartwychwstały dotknie jeszcze raz waszych serc, oczyszczonych przez wielkopostną pokutę i napełni je odwagą wiary, mądrością pokory i wrażliwością miłosierdzia, abyście razem z nami podjęli z radością wszystkie wyzwania codzienności jako wierni uczniowie i niestrudzeni głosiciele zwycięstwa Chrystusa nad śmiercią, nienawiścią, egoizmem i małodusznością.

 

Życzymy wam miłości i pokoju, wytrwałości i wierności. Niech Zmartwychwstały Chrystus zagości w waszych rodzinach, domostwach, sąsiedztwach, miejscach pracy, nauki, odpoczynku. Niech pomaga wam w przezwyciężaniu trudności i zwątpień. Niech prowadzi was do pełni życia.

 

Błogosławimy wam na radosne świętowanie Zmartwychwstania Chrystusa i odważne świadczenie o Chrystusie żywym i obecnym pośród nas

 

† Marian Rojek

Biskup Zamojsko-Lubaczowski

† Mariusz Leszczyński

Biskup Pomocniczy