Życzenia na Boże Narodzenie przesyłają nam:

 • Biskup Marian Rojek i Biskup Mariusz Leszczyński
 • Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Środowiska Sławomir Mazurek
 • Sekretarz Stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej Marek Łapiński
 • Senator RP Jerzy Chróścikowski
 • Poseł RP Agata Borowiec
 • Poseł RP Sławomir Zawiślak
 • Wojewoda i Wicewojewoda Lubelski
 • Starosta Powiatu Zamojskiego
 • Burmistrz Miasta Zwierzyniec
 • Wójt Gminy Zamość
 • Wójt Gminy Adamów
 • Dyrektor Roztoczańskiego Parku Narodowego w Zwierzyńcu
 • Dyrektor Nadleśnictwa Zwierzyniec
 • Dyrektor Szkoły Podstawowej w Lipsku
 • Dyrektor Szkoły Podstawowej w Szewni Górnej
 • Dyrektor Szkoły Podstawowej w Wólce Wieprzeckiej
 • Dyrektor Zakładu Karnego w Zamościu
 • Dyrektor Misji i Rekolekcji Księży Sercanów
 • Dyrektor Katolickiego Radia Zamość
 • Dyrektor Caritas Zamość
 • Golec uOrkiestra