Skip to main content

Dekret w sprawie wyborów do Rad Duszpastersko-Ekonomicznych

Zamość, 27 listopada 2019 r. L.dz. 571/Gł/19 Dekret w sprawie wyborów do Rad Duszpastersko-Ekonomicznych w Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej W związku z kończącą się pięcioletnią kadencją działalności Rad Duszpastersko-Ekonomicznych w Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej, niniejszym zarządzam wybory do tychże Rad. Wybory należy przeprowadzić w niedzielę, 5 stycznia 2020 r., zgodnie z  normami prawa kanonicznego (kan. 536 § 2 i kan. 537 KPK) oraz Statutem i Regulaminem wyboru członków Rad Duszpastersko-Ekonomicznych Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej (zob. Zamojski Informator Diecezjalny […]