1. Cmentarz rzymskokatolicki, dawniej greckokatolicki i prawosławny, czynny, założony w I. poł. w. XIX, w kształcie wydłużonego czworoboku o pow. 1,7 ha, ogrodzony metalowymi przęsłami przy metalowych słupach
  2. Cmentarz w Szewni, prawosławny, dawniej greckokatolicki, nieczynny, założony w XIX w., w kształcie czworoboku o pow. 0,35 ha