Kościół filialny, pw. Zwiastowania NMP, w Szewni Dolnej

W w. XIX był tu drewniany kościół będący filią parafii unickiej w Potoczku. Po kasacie unii zamieniony na cerkiew prawosławną (1875). Obecnie istniejący, został wybudowany w r. 1905 jako cerkiew prawosławna. W r. 1918 oddano go katolikom. 24 III 1919 r. został poświęcony przez ks. Stanisława Soszyńskiego (pw. Zwiastowania NMP). Odtąd jest obsługiwany przez księży z Kosobud. W czasie II wojny światowej ponownie zamieniony na cerkiew prawosławną. W r. 1945 prawosławni, opuszczając Szewnię spalili przed kościołem wyposażenie wnętrza. W r. 1946, po oddaniu katolikom, kościół ponownie był rekoncyliowany.

Kościół drewniany, oszalowany, jednonawowy, przy prezbiterium zakrystia, nad nawą kopuła, wnętrze pomalowane farbą olejną, odnawiany m. in. w latach dziewięćdziesiątych XX w., ogrodzony.

Odpust: św. Michała Archanioła.