Skład Rady Duszpastersko-Ekonomicznej

 1. Muszyński Jan – Kol. Hubale
 2. Dębski Andrzej – Wierzchowiny
 3. Dziędziurko Wiesław – Wierzchowiny
 4. Bondyra Jerzy – Skaraszów
 5. Soboń Anna – Skaraszów
 6. Koczułap Piotr – Wólka Wieprzecka
 7. Konaszczuk Zbigniew – Wólka Wieprzecka
 8. Pupiec Sławomir – Wólka Wieprzecka
 9. Król Józef – Wychody
 10. Oszmaniec Ryszard – Wychody
 11. Bednarz Marek – Kosobudy
 12. Kozyra Dorota – Kosobudy
 13. Gałan Piotr – Kosobudy
 14. Jędruszko Barbara – Bliżów
 15. Koczułap Wiesław – Wieprzec
 16. Skrzyński Czesław – Bliżów
 17. Pasieczna Agnieszka – Wieprzec
 18. Lewusz Witold – Szewnia
 19. Lewusz Zofia – Szewnia
 20. Makowska Sabina – Szewnia

Członowie z urzędu: ks. Józef Zwolak – proboszcz, ks. Krystian Kotulski – wikariusz, Piotr Dziędziurko – kościelny i grabarz, Daniel Narolski – organista.

Na pierwszym Posiedzeniu Rady wybrano zarząd Rady w osobach:

Przewodniczący: ks. Józef Zwolak – proboszcz

Wiceprzewodniczący: Anna Soboń

Sekretarz: Agnieszka Pasieczna

Ślubowanie Rady zostało złożone dnia pierwszego lutego 2015 r. w obecności wiernych obecnych na Mszy św. o godz. 11.30.

Członkowie z nominacji – Proboszcz nie powołał członków z nominacji.

Rada Duszpastersko-Ekonomiczna w parafii pw. św. Andrzeja Boboli w Kosobudach składa się z 24 osób.