Główni

Najświętsza Maryja Panna

Królowa Polski

Święci Wojciech i Stanisław

biskupi i męczennicy

Patronowie

Św. Stanisław Kostka – zakonnik

Św. Andrzej Bobola – męczennik


Patronka Diecezji

Święta Boża Rodzicielka Maryja

Matka Odkupiciela