Kościół filialny, pw. MB Częstochowskiej, w Bliżowie, z lat: 1983-85, drewniany, jednonawowy, oszalowany, wewnątrz boazeria, kryty blachą falistą. W ołtarzu głównym obraz MB Częstochowskiej. Przy prezbiterium dwa pomieszczenia: zakrystia i sala katechetyczna.

Odpust: MB Częstochowskiej