Postanie na zawsze w naszych sercach.

„Uwiodłeś mnie Panie, a ja pozwoliłem się uwieść,
ujarzmiłeś mnie i przemogłeś” Jr 20, 7

Rys wspomnień ks. Józefa Zwolaka o nieżyjącym księdzu Krystianie
Kotulskim, który zmarł w Wielki Piątek, 30.03.2018 r.

Jest 29 kwietnia 1986 roku. Tego dnia w rodzinie Marii Anny i Tadeusza Kotulskich przychodzi na świat syn, któremu rodzice dają imię Krystian. Po zdaniu matury Krystian podejmuje studia w Wyższym Seminarium Duchownym Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej w Lublinie. 4 czerwca 2011 roku przyjmuje święcenia kapłańskie w Katedrze Zamojskiej z rąk ks. Biskupa Wacława Depo. Po święceniach ksiądz Biskup kieruje księdza Krystiana Kotulskiego do pracy jako wikariusza w Parafii św. Jana Chrzciciela w Lipsku w Gminie Zamość (od 28.06.2011 r. do 19.08.2015 r.). W parafii Lipsko ks. Krystian przez pewien okres pełni urząd Administratora Parafii.

Decyzją ks. Biskupa Mariana Rojka od 19.08.2015 r. ks. Krystian Kotulski podejmuje pracę jako wikariusz parafii św. Andrzeja Boboli w Kosobudach, przejmując obowiązki ks. Rafała Kowalczuka, czyli katechezę w szkołach w Wólce Wieprzeckiej i Szewni Górnej, a także opiekę nad ministrantami i lektorami. W parafii Kosobudy istnieją także Grupa Teatralna i Harcerze ZHP, które powstały z inicjatywy ks. Proboszcza Józefa Zwolaka i ks. Rafała Kowalczuka. Ks. Krystian Kotulski przejmuje opiekę także nad nimi.

Od wielu lat ks. Krystian w okresie wakacji wędruje jako duszpasterz w pieszej pielgrzymce z Zamościa do Częstochowy. Jest związany ze Wspólnotą Drogi Neokatechumenalnej Karolówka grupa Druga. Owocem tej pracy jest powstanie w parafii Kosobudy wspólnoty Galilea dla młodzieży. Dwa lata temu z inicjatywy Iwony Muszyńskiej, pochodzącej z Kolonii Hubale, za aprobatą miejscowego proboszcza z Kosobud, przed Niedzielą Palmową wyrusza Ekstremalna Droga Krzyżowa w kilku kierunkach (Zamość, Krasnobród, Radecznica). Ks. Krystian w roku bieżącym wraz ze swoim bratem Tomaszem wytycza nową trasę Ekstremalnej Drogi Krzyżowej z Kosobud do Biłgoraja. Pątnicy 27 kwietnia 2018 r. po Mszy św., odprawianej w Kosobudach o godz. 19:00 za świętej pamięci ks. Krystiana, wyruszą na Ekstremalną Drogę Krzyżową w trasę wytyczoną przez Niego i brata. W ten sposób uczczą pamięć o nagle zmarłym kapłanie.

Od 2017 r., po wcześniejszych naszych rozmowach, ks. Krystian podejmuje współpracę z Katolickim Radiem Zamość. Jest jednym z prowadzących audycje „Nocna zmiana” i „Misja specjalna”.

Dziękuję Bogu za to, że na mojej drodze postawił ks. Krystiana Kotulskiego i mogłem z nim pracować prawie przez 3 lata. W tym czasie dał się poznać jako dobry kapłan, pełen poświęcenia zwłaszcza dla ludzi młodych. Nie zawiodłem się na Nim, gdy pracował jako wikariusz Parafii Kosobudy. To, co wykonywał jako wikariusz z ministrantami, dziećmi, młodzieżą, dorosłymi, czy też w pracach dekoracyjnych w kościele, wykonywał z sercem, solidnie i odpowiedzialnie. Ks. Krystian Kotulski był dobrym, odpowiedzialnym kapłanem. O jego postawie i pracy świadczą także liczni przedstawiciele Parafii obecni podczas Mszy św. Żałobnej, odprawianej przez księży z naszej Diecezji pod przewodnictwem ks. Biskupa Mariana Rojka. Mówili między innymi takie słowa:

– Młodzież: „Nasz drogi duchowny przyjacielu, wychowawco. …Dałeś nam się poznać jako człowiek sympatyczny, wrażliwy i wyrozumiały…”. „… Często wierzył w nas bardziej niż my sami (…) zawoził nas na różne wydarzenia …. Był to wspaniały ksiądz, od którego wiele się nauczyliśmy, i który pozostanie na zawsze w naszych sercach”.

– Dorośli: „od dnia Wielkiego Piątku nasza świątynia, mimo tłumu wiernych, jest przerażająco pusta (…) dziękujemy (…) za to, że byłeś kapłanem, który nieprzerwanie był w drodze. W drodze na spotkanie z naszymi dziećmi, ludźmi chorymi, czy też z wiernymi na Jasną Górę (…) dziękujemy za wszystko, co robiłeś – robiłeś dla Boga i innych (…) ”.

Ks. Krystian był kapłanem o wielkim sercu, otwartym na drugiego człowieka, dobrze  wykonującym powierzoną mu misję na różnych odcinkach pracy duszpasterskiej. Księże Krystianie, niech Chrystus Dobry Pasterz przyjmie Cię do swego Królestwa. Odpoczywaj w pokoju wiecznym. Polecamy Cię Bożemu Miłosierdziu w naszych modlitwach.

Ks. Józef Zwolak