Powołania z terenu parafii: O. Kazimierz Bielak, (OMI), O. Andrzej Makowski (OFMCap), s. Dominika Ćmiel (Zgr. Ss. Antonianek od Chrystusa Króla), s. Mirosława Kozioł (CSNJ), s. Edyta Selech (MChR Zgr. Ss. Misjonarek Chrystusa Króla dla Poloni Zagranicznej), s. Katarzyna Sokolińska (Zgromadzenie Dwóch Serc Miłości Jezusa I Maryi), s. Elzbieta Szmidt –  Zgromadzenie Siostr Misjonarek Katechetek Serca Jezusowego ( MKSJ), Mateusz Kozyra (Alumn 2 roku WSD Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej).