Powołania z terenu parafii: O. Kazimierz Bielak, (OMI), O. Andrzej Makowski (OFMCap), s. Dominika Ćmiel (Zgr. Ss. Antonianek od Chrystusa Króla), s. Mirosława Kozioł (CSNJ), s. Katarzyna Sokolińska (Zgromadzenie Dwóch Serc Miłości Jezusa I Maryi), s. Elzbieta Szmidt –  Zgromadzenie Siostr Misjonarek Katechetek Serca Jezusowego ( MKSJ), Mateusz Kozyra (Alumn 2 roku WSD Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej).