Daty spowiedzi św. przed Świętami Wielkanocnymi

 

Wielki Poniedziałek

Kaplica Wychody od godz. 15.00 do 17.00

Wielki Wtorek

Świetlica Wiejska Wólka Wieprzecka od godz. 15.30 do 17.30

Wielka Środa

Kaplica Bliżów od godz. 15.00 do 17.00

Kaplica Szewnia od godz. 15.00 do 17.00

Wielki Czwartek

Świetlica Wiejska Kosobudy od godz. 15.00 do 17.00