Sapientia cordis.
«Niewidomemu byłem oczami, chromemu służyłem za nogi»
(Hi 29, 15)

XXIII Światowy Dzień Chorego

Światowy Dzień Chorego  ustanowił Jan Paweł II w liście skierowanym 13 maja 1992 roku do ówczesnego przewodniczącego Papieskiej Rady ds. Duszpasterstwa Służby Zdrowia kard. Fiorenzo Angeliniego. Papież wyznaczył od razu obchody na dzień objawień Matki Bożej z Lourdes, które przypadają 11 lutego.

Parafia Kosobudy XXIII Światowy Dzień Chorego organizuje w kościele Parafialnym we wspomnienie Matki Bożej z Lourdes.  Na Mszy św.  o godz. 17. 00   gromadzi się duża ilość osób chorych. Sakrament pojednania rozpoczyna parafialne uroczystości. Podczas Mszy św. ofiarowanej w ich intencji chorych,  ks. proboszcz udziela chorym namaszczenia olejami św. Po Mszy św. wystawienie Najświętszego Sakramentu – litania do M. Bożej – po litanii ks. proboszcz udziela indywidualnego błogosławieństwa Najświętszym Sakramentem.