Poniedziałek

Kosobudy

9.00 + Czesławe Lewczuk 30 dzień

18.00 + Antoninę Koczułap miesieczna

Wtorek

Kosobudy

9.00 + Czesławę Lewczuk od rodziny Walęcik

18.00 + Emilie Jedruszko miesieczna

18.00 + Bronisław Czubek 24 rś Kostrubiec Jan Franciszkę Krystynę Mazur
Wiktoria Grabowska Janina Jarosz

Środa

Kosobudy

9.00 + Czesławę Lewczuk od rodziny Lis

18.00 + Witold Kwaśniuk 8rś Mieczysław Kozioł Kozłów Łapów Kwaśniuków

Wychody

16.30 + Anielę Mikołaja Zofie Ostaszów Aniele Jana Lucjana Adamowiczów

Czwartek

Kosobudy

9.00 + Jan Zalezny 30 dzień po śmierci

18.00 + Władysław Kowalczuk miesieczna

Wychody

16.30 Mołdoch Eugenia 2 rś Mołdoch Józef Zeleznych

Piątek

Kosobudy

9.00

18 00 + Janine Ryń miesieczna

Sobota

Szewnia

16.00 + Jan Flaga 31 rs Marie

Kosobudy

18.00 + Mieczysław Artymiak miesieczna

18.30 + Kazimierz Niziołek 9rś Sochów Sadłów

Niedziela

Kosobudy

8.30 + Lucyna Jan Andrzej Pupców Genowefe Agnieszkę Andrzej Romaszków
Zenon Janina Sokołowskich Michał Pupiec

11.30 Aniele Oryszczak 3 rś Feliks Oryszczak Oryszczaków Margulów
Szewnia

11.30 + Marianna Greszta

Bliżów

10.00.+ Czesław Kostur 3 rś

Wychody

10.00+ Dariusz Gac 3 rś Władysław Feliks Stefanie Segieda