Poniedziałek

Kosobudy
Godz. 18.00 + Weronikę Wróbel od chrześniaka Jana z rodziną

Wtorek

Kosobudy
Godz. 18.00 O Boże błog. dla Pawła w 17 r. urodzin i z prośba o potrzebne łaski.

Środa

Kosobudy
Godz. 18.00 + Bronisławę Łaśko 30 dz. śm.

Czwartek

Kosobudy
Godz. 17.30 + Stefanię Artymiak 16 r. śm Paweł Lucjan Zbysław Dionizy
Godz. 18.00 + Stanisław Łaśko miesięczna.

Piątek

Kosobudy
Godz. 18.00 + Zygmunt Kwaśniewski 31 r. śm Stanisławę Franciszek Genowefa z
Kwaśniewskich Jerzy Sękowski, Miekus.
Godz. 19.00 Za Ojczyznę i Parafię.

Sobota

Kosobudy
Godz. 17.00 O Boże błog. dla Zofii i Kazimierza z racji 45 r. ślubu
Godz. 18.00 + Mateusz Wróbel miesięczna
Godz. 18.30 + Choma Aleksander 30 r. śm Józef Maria z Chomów, z Ewa i Jan Listopadów, Henryk Natalia Sirko, Stefania i Stanisław z Filów, Halina Romek Artur Petrzelis, Aniela Edward Kazia Eugeniusz z Łapów.

Niedziela

Kosobudy
Godz. 08.30 + Mieczysław Artymiak 4 r. śm Jakub Mariannę Paweł Eugeniusz Kazimierę Albinę Zofia Stefanię z rodz. Artymiak.
Godz. 11.30 + Aniela Michał Stanisław Michał Ryszard z Sokolińskich Anna Ścirka
Wychody
Godz. 10.00 + Feliksę Jan Król.
Bliżów
Godz. 10.00 + Paszków
Szewnia
Godz. 11.30 + Franciszek Maria Eugeniusz Greszta.