Poniedziałek

Wychody
Godz. 16.00 + Czesławę Oszmaniec – od rodz. Soboń
Kosobudy
Godz. 16.30 + Józef-Marian Lewusz od rodz. Lewusz i Czop z rodzinami
Godz. 17.00 + Zubala Zenon 22 r. śm Krystynę
Godz. 17.30 + Stanisław Koczułap miesięczna

Wtorek

Bliżów
Godz. 15.00 + Barbara Jędruszko miesięczna
Kosobudy
Godz. 17.00 + Zofia Piotrowska – od rodz. od Krzysztofa i Sylwii Mołdoch
Godz. 17.30 + Zofia Piotrowska – od rodz. Ryszarda i Anny Mołdoch
Godz. 18.00 W intencji mieszkańców Kosobud z racji wizyty duszpasterskiej

Środa

Wychody
Godz. 16.00 + Czesławę Oszmaniec od rodz. Matuszak z Lublina
Kosobudy
Godz. 16.30 + Józef Marian Lewusz od rodz. Bindugów z Białowoli
Godz. 17.00 + Bogumił Pitwała – od rodz. Kowalczyków
Godz. 17.30 + Bogumił Pitwała – od rodz. Stawarskich

Czwartek

Bliżów
Godz. 15.00 + Marcin Gałan miesięczna
Wychody
Godz. 16.00 + Czesławę Oszmaniec 30 dz. śm
Kosobudy
Godz. 17.00 W intencji Babć i Dziadków.
Godz. 17.30 W intencji Bogu wiadomej

Piątek

Kosobudy
Godz. 16.30 + Józef Marian Lewusz 30 dz. śm
Godz. 17.00 + Izabela Kwaśniewska od OSP Wólka Wieprzecka
Godz. 17.00 + Izabela Kwaśniewska od KGW Wólka Wieprzecka
Wychody
Godz. 17.30 + Bogumił Pitwała od KGW Wieprzec i Wychody
Godz. 18.00 W intencji mieszkańców Wieprzca z racji wizyty duszpasterskiej

Sobota

Szewnia
Godz. 15.00 + Robert Kuźma 12 r. śm
Godz. 15.00 + Stanisław Romaszko miesięczna
Wychody
Godz. 16.00 + Stanisławę Pitwała 13. R. śm Jan
Kosobudy
Godz. 16.30 + Mikołaj Dębski z rodz. Dębskich Brudnowskich
Godz. 17.00 + Zofia Piotrowska – od chrześniaka Artura i Marii Mołdoch
Godz. 17.00 + Zofia Piotrowska – od chrześniaka Artura i Marii Mołdoch

Niedziela

Wychody
Godz. 08.30 + Janusz 4 r. śm Henryk Król
Kosobudy
Godz. 08.30 + Margol Genowefę 16 r. śm Michał 21 r. śm z rodz. Margol
Bliżów
Godz. 10.00 + Stanisławę Wiatrzyk 26 r. śm
Szewnia
Godz. 11.30 + Antoni Kobel 15 r. śm Bronisławę Kobel 10 r. śm
Kosobudy
Godz. 11.30 + Adam Olejarczuk r. śm