• Zachęcamy do uczestnictwa w nabożeństwach okresowych:
  – Droga Krzyżowa – piątek godz. 16.30, a po niej Msza św.
  Dla osób pracujących i młodzieży szczególnie tej, która przygotowuje się do przyjęcia sakramentu bierzmowania Droga Krzyżowa o godz. 18.00.
  W kaplicach Droga Krzyżowa zgodnie z ustaleniami mieszkańców.
  Za uczestnictwo w Drodze Krzyżowej można uzyskać odpust zupełny.
  – Gorzkie Żale w niedzielę przed sumą na zakończenie adoracji w kaplicach po Mszy św.
 • Nabożeństwa Drogi Krzyżowej prowadzą różne stany.
  W najbliższy piątek prosimy o prowadzenie: Koła Różańcowe, KGW, zespół Roztoczanki i Radnych Parafialnych z Wólki Wieprzeckiej.
 • W piątek I piątek miesiąca marca. Porządek Mszy św.:
  Bliżów i Szewnia Msza św. godz. 15.00. Wychody i Kosobudy Msza św. godz. 17.00.
  Spowiedź pół godz. wcześniej.
  Do chorych udajemy się: ks. proboszcz od godz. 09.00, ks. Wiesław tradycyjnie po lekcjach. Ze względu na pandemię prosimy o poinformowanie nas którego z chorych mamy nie odwiedzać.
 • W sobotę I sobota miesiąca marca. Porządek Mszy św.:
  Bliżów i Szewnia Msza św. godz. 15.00. Wychody i Kosobudy Msza św. godz. 17.00.
 • Za tydzień I niedziela miesiąca marca.
  Po mszy św. o godz. 08.30 wystawienie N. Sakramentu i adoracja indywidualna do sumy zakończona nabożeństwem „Gorzkich Żali”.
  Po sumie zmiana tajemnic różańcowych, a w kaplicach po Mszach św.
 • W kościele jest wyłożona księga abstynencka. Zachęcamy do podjęcia dobrowolnej abstynencji. Kto może prosimy tę deklaracje potwierdzić wpisaniem siebie do księgi abstynenckiej. Można abstynencie podjąć na dowolny okres.
 • Podczas rekolekcji nie będzie dnia spowiedzi ze względu na pandemię. Prosimy o korzystanie z tego sakramentu przez cały czas Wielkiego Postu.
 • Dzieci pierwszokomunijne mają spotkanie w przyszłą niedzielę po sumie (po zmianie tajemnic różańcowych).
 • Dziękujemy za modlitwę i ofiary składane na konto parafialne i indywidualnie z racji wizyty duszpasterskiej.
  Dane ofiarodawców są w księgach rachunkowych Parafii.
  Codziennie modlimy się podczas Mszy św. w intencji dobrodziejów. Prosimy o modlitwę w tej intencji.
 • Pamiętajmy, że obowiązują zasady bezpieczeństwa: odpowiednie odległości i maseczki związane z pandemią.
 • Jest transmisja internetowa Mszy św. i nabożeństw z naszego kościoła. Prosimy o zasubskrybowanie parafialnego kanału YouTube, aby zdjąć ograniczenia związane z transmisjami na żywo z kościoła.

ZAPOWIEDZI

 • Turczyniak Agnieszka Agata stanu wolnego zamieszkała na terenie parafii Kosobudy i Suski Marcin Mateusz stanu wolnego zamieszkały na terenie Parafii Majdan Sopocki zap. II.
  Kto by wiedział o przeszkodach kanonicznych zachodzących miedzy tymi osobami winien powiadomić urząd Parafii w Kosobudach.