• Dzisiaj Niedziela Miłosierdzia Bożego, jest to także I niedziela miesiąca. Po mszy św. o godz. 8.30 wystawienie N. Sakramentu i adoracja do sumy po sumie zmiana tajemnic różańcowych w kaplicach po Mszach św. Zbiórka do puszki na Caritas.
  • Jutro Uroczystość Zwiastowania Pańskiego. Msze św. Kosobudy godz. 9.00 i 18.00, Bliżów i Szewnia godz. 16.00, Wychody godz. 17.00. Jest to „Dzień Świętości Życia”. Na Mszach św. dla chętnych nastąpi dobrowolna podjęta duchowa adopcja dziecka poczętego.
  • Rozpoczynamy miesiąc kwiecień Msze św. na tygodniu są odprawiane według nowego czasu o godz. 18.00 do końca września.
  • Msza św. w intencji rodzin, które przyjęły obraz Najświętszego Serca Jezusa do swoich rodzin będzie odprawiona w piątek o godz. 18.30.
  • Za tydzień po sumie spotkanie z Radą Parafialną w sprawie prac przy kościele. Trwają prace przy naprawie kontenerów na cmentarz.
  • Wczoraj dzieci, które regularnie uczestniczyły w Nabożeństwach Drogi Krzyżowej w nagrodę pojechały do kina. Dziękujemy panom Władysławowi Juszczak z Wierzchowin i Ryszardowi Pytlik z Wólki Wieprzeckiej za pomoc w dowiezieniu dzieci do kina.
  • Dziękujemy za sprzątanie kościoła. Bóg zapłać za ofiarę na kościół rodzinom z ubiegłego 50 zł i z tego tygodnia 30 zł za ofiarę zamiast kwiatów. Prosimy kolejne rodziny o zadbanie o porządek w naszej świątyni.
  • Spotkania duszpasterskie: harcerze środa godz. 18.00 .
  • Ofiary na kwiaty do Grobu Bożego – lista.
  • Zmarł śp Zofia Oberda z Bliżowa ze złożonych podczas pogrzebu ofiar na tacę będą odprawione Msze św. w siódmy i trzydziesty dzień śmierci oraz dodatkowo 6 Msze św. miesięczne. Zmarła śp. Janina Niańko ze Skaraszowa ze złożonych podczas pogrzebu ofiar na tacę będą odprawione Msze św. w siódmy i trzydziesty dzień śmierci oraz dodatkowo 4 Msze św. miesięczne.

 

ZAPOWIEDZI

  • Justyna Marta Studnicka stanu wolnego zam. Wólka Wieprzecka parafii tutejszej i Krzysztof Piotr Komornik stanu wolnego zam. Podborcze parafii Gorajec zapowiedź I.