Stosownie do zalecenia ks. Biskupa Diecezjalnego Mariana Rojka z dnia 24 marca pragnę poinformować mieszkańców Parafii Kosobudy, że Msze św. ogłoszone na niedzielę 29 marca w świetlicach w Wólce Wieprzeckiej i Kosobudach, będą odprawiane w salce na Plebanii w następującym porządku:

Kosobudy Plebania
Godz. 08.30 + Ks. Krystian Kotulski 2 r. śm
Godz. 08.30 + Gregorianka 28 Helena Ćmiel

Kosobudy Plebania
Godz. 11.30 + Tadeusz Król 32 r. śm Walerię

Ilość uczestników na Mszach św. i nabożeństwach to jest 5 osób obowiązuje w całej Parafii.
Na Msze św. zapraszamy tylko rodziny, które zamówiły intencje mszy św.
Ilość osób na Mszach św. obowiązuje do oficjalnego odwołania.