Oaza Nowej Drogi II stopnia odbyła się od 27.06 do 13.07 Zespole Szkół w Szewni Górnej. Prowadził je ks. Grzegorz Rebizant, a pomagało mu w tym 13 osób z kadry rekolekcyjnej (animatorzy + klerycy + diakon).

Rekolekcje przeżywało 28 uczestników, w wieku 14 – 15 lat. Program Oazy Nowej Drogi II stopnia koncentruje uwagę na relacjach międzyosobowych, stanowiących ważny i nieodłączny aspekt życia każdego człowieka.