I tydzień piątek dn. 16.02 – harcerze

II tydzień piątek dn. 23.02 – Mieszkańcy Kosobud Stowarzyszenie Kosobudy na Roztoczu i Kółko Różańcowe Kosobudy

III tydzień piątek dn. 02.03 – Mieszkańcy Wólki Wieprzeckiej KGW i Kółko Różańcowe z Wólki Wieprzeckiej

IV tydzień piątek dn. 09.03 – Mieszkańcy Skaraszowa i Koło Chłopa

V tydzień piątek dn. 16.03 – Mieszkańcy Wierzchowin i KGW z Wierzchowin.

VI tydzień piątek dn. 23.03 – Ks. Rekolekcjonista

Wielki Piątek 30. 03 – Miejscowi Duszpasterze