Czwartek

Godz. 09.00 Msza św. z nauką – Kosobudy
Godz. 16.00 Msza św. z nauką – Szewnia
Godz. 17.00 Msza św. z nauką – Wychody
Godz. 18.00 Msza św. z nauką – Kosobudy

Piątek
Godz. 09.00 Msza św. z nauką – Kosobudy
Godz. 16.00 Msza św. z nauką – Bliżów
Godz. 18.00 Msza św. z nauką – Kosobudy

Sobota zakończenie rekolekcji

Godz. 09.00 Msza św. z nauką ogólną – Kosobudy
Godz. 10.30 Msza św. z nauką – Bliżów
Godz. 12.00 Msza św. z nauką – Szewnia
Godz. 16.30 Msza św. z nauką – Wychody
Godz. 18.00 Msza św. z nauką – Kosobudy