PROGRAM REKOLEKCJI

ŚRODA 19 LIPIEC

Godz.09.00 Msza św. z nauką –  Kosobudy

Godz. 16.00 Msza św. z nauką – Wychody

Godz. 19.00 Msza św. z nauką  – Kosobudy

CZWARTEK 20 LIPIEC

Godz.09.00 Msza św. z nauką –  Kosobudy

Godz. 16.00 Msza św. z nauką – Bliżów spowiedź 15.30

Godz. 19.00 Msza św. z nauką – Kosobudy

PIĄTEK 21 LIPIEC           dzień spowiedzi    i  zakończenie   rekolekcji

Godz.09.00 Msza św.  z nauką ogólną –  Kosobudy spowiedź 8.30

Godz. 16.00 Msza św. z nauką – Szewnia spowiedź 15.30

Godz. 19.00 Msza św. z nauką – Kosobudy spowiedź 18.30

PRZEBIEG PEREGRYNACJI

Poniedziałek 24.07.2017

Godz. 16.45 gromadzenie się wiernych przed bramą Kościoła.

– Lud pod przewodnictwem ks. Bpa Jana Śrutwy gromadzi się przed bramą kościoła w czasie przyjazdu samochodu-kaplicy biją dzwony trwa śpiew 

„ Zawitaj Ukrzyżowany”

Godz. 17.00 Powitanie krzyża zgodnie z rytuałem

Msza św. pod przewodnictwem ks. Bpa Jana Śrutwy

Godz. 19.00 Różaniec –  prowadzi ks. Krystian Kotulski

Godz. 21.00 Apel Jasnogórski – prowadzi ks. Proboszcz

Bezpośrednio po apelu Msza św. Celebrowana przez Księży rodaków o powołania.

Po liturgii rozpoczęcie adoracji przez mieszkańców poszeczególnych miejscowości:

godz. 22.00 – 23.00 mieszkańcy Bliżowa

godz. 23.00 –  24.00 mieszkańcy Szewni

Wtorek 25.07.2017

godz. 00.00 –  01.00 mieszkańcy Kosobud                                                                         

godz. 01.00 –  02.00 mieszkańcy Wólki Wieprzeckiej

godz. 02.00 –  03.00 mieszkańcy Skaraszowa

godz. 03.00 –  04.00 mieszkańcy Wierzchowin.

godz. 04.00 –  05.00mieszkańcy, Wieprzca

godz. 05.00 –  06.00 mieszkańcy Wychodów

godz. 06.00 –  07.00 mieszkańcy Kol. Hubale

godz. 07.00 –  08.00 Rada Parafialna i Kółka Różańcowe

Godz. 8.30  Godzinki

Godz. 9.00 Msza św. dla chorych z namaszczeniem

Adoracje:

Godz. 10.00 adoracja – młodzież

Godz. 11.00 – 12.00 adoracja indywidualna

Godz. 12.00  Droga Krzyżowa

Godz. 13.00 – 15.00 adoracja indywidualne

Godz. 15.00  Koronka do Bożego Miłosierdzia, Msza św. dziękczynna, uroczyste zawierzenie i pożegnanie Krzyża.