wielki piątekTreścią dzisiejszego dnia jest zbawcza Męka i Śmierć Chrystusa na Krzyżu, przez które dokonało się nasze zbawienie.

Ołtarz jest obnażony: bez krzyża, bez świec, bez obrusów. W tym dniu Kościół powstrzymuje się od odprawiania Mszy św.  Celebrowana jest Liturgia Męki Pańskiej. Celebrans i asysta wchodzą w ciszy. Przed ołtarzem przez chwilę celebrans  leży krzyżem, a po modlitwie wstępnej czytane jest proroctwo o Cierpiącym Słudze Jahwe i fragment Listu do Hebrajczyków. Następnie czyta się lub śpiewa, zwykle z podziałem na role, opis Męki Pańskiej.

Po homilii w bardzo uroczystej modlitwie wstawienniczej Kościół poleca Bogu siebie i cały świat, wyrażając w ten sposób pragnienie samego Chrystusa: aby wszyscy byli zbawieni.

Centralnym wydarzeniem liturgii wielkopiątkowej jest adoracja Krzyża. Zasłonięty fioletowym suknem Krzyż wnosi się przed ołtarz. Celebrans stopniowo odsłania ramiona Krzyża i śpiewa trzykrotnie: „Oto drzewo Krzyża, na którym zawisło zbawienie świata”, na co wierni odpowiadają: „Pójdźmy z pokłonem”. Po liturgii Krzyż zostaje w widocznym i dostępnym miejscu, tak by każdy wierny mógł go adorować. Jest on aż do Wigilii Paschalnej najważniejszym punktem w kościele. Po adoracji Krzyża z ciemnicy przynosi się Najświętszy Sakrament i wiernym udziela się Komunii.

Ostatnią częścią liturgii Wielkiego Piątku jest procesja do Grobu Pańskiego. Na ołtarzu umieszczonym przy Grobie lub na specjalnym tronie wystawia się Najświętszy Sakrament w monstrancji okrytej białym przejrzystym welonem – symbolem całunu, w który owinięto ciało zmarłego Chrystusa. Cały wystrój tej kaplicy ma kierować uwagę na Ciało Pańskie. W wielu kościołach przez całą noc trwa adoracja. W naszej parafii adorują mieszkańcy poszczególnych miejscowości przez całą noc, aż do sobotniej liturgii. Straż Pożarna i Harcerze zaciągają wartę w mundurach przy Grobie Pańskim

W Wielki Piątek odprawiane są także nabożeństwa Drogi Krzyżowej. Zapraszamy mieszkańców i wszystkich gości na to nabożeństwo o godzinie 21.00. Droga Krzyżowa będzie na zewnątrz kościoła. Pójdziemy, także na nasz cmentarz grzebalny, tam będzie jedna ze stacji Drogi Krzyżowej.

Zabieramy pochodnie, świece, latarki.

W tym dniu obowiązuje post ścisły i nie ma żadnej dyspensy.