Informacja z otwarcia ofert – pełnienie funkcji Menadżera Projektu wraz z nadzorem inwestorskim dla realizacji inwestycji pn.: “Poprawa efektywności energetycznej obiektów Parafii Rzymsko-Katolickiej pw. Św. Andrzeja Boboli w m. Kosobudy”.