• Trwa peregrynacja obrazu Najświętszego Serca Jezusa zachęcamy rodziny, które będzie nawiedzał obraz dobre by było by wcześniej skorzystały ze spowiedzi św. i komunii św.
  • We wtorek dzień ojca, pamiętajmy o naszych Ojcach. Zapraszamy na Mszę św. w intencji Ojców żyjących jak i tych którzy odeszli do Pana na godz. 18.00.
  • W najbliższy piątek zapraszamy na Mszę św. do kościoła parafialnego rodziny które przyjęły do swojej rodziny obraz. Msza św. będzie odprawiona w ich intencji o godz. 17.30.
  • Za tydzień odpust w Wychodach ku czci św. Apostołów Piotra i Pawła. Suma odpustowa o godz. 12.00 Uroczystą sumę odprawi i kazanie wygłosi ks. Andrzej Ciapa proboszcz z Honiatycz były wikariusz naszej parafii.
  • Za tydzień porządek Mszy św. Kosobudy godz. 8.30 i 10.00, Szewnia godz. 8.30, Bliżów godz. 10.00, Wychody godz. 12.00.
  • Dziękujemy za sprzątanie kościoła. Prosimy kolejne rodziny o zadbanie o porządek w naszej świątyni.