• Dzisiaj po Mszach św. są zbierane ofiary na Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Zamościu – tak zwane „Kilometry Dobra”.
 • W tym tygodniu trały prace przy czyszczeniu i malowaniu ogrodzenia wokół kościoła w czynie społecznym. Bóg zapłać mieszkańcom naszej parafii za prace.
  Prosimy na środę na godz. 9.00 chętne osoby do malowania przęseł na ogrodzeniu kościoła.
  Dziękujemy panom za przywiezienie tłucznia z Brodów Małych na parking.
 • W środę rozpoczynamy miesiąc maj – nabożeństwa majowe w kościele codziennie po Mszy św. o godz. 18.00, w niedziele i święta po sumie. Zachęcamy do śpiewania majówek, także przy krzyżach i figurkach przydrożnych.
  Prosimy o posprzątanie i udekorowanie krzyży i figur.
  W kaplicach nabożeństwa majowe zgodnie z ustaleniami.
 • W piątek Uroczystość NMP Królowej Polski i Święto Narodowe Konstytucji 3-go Maja. Msze św. tak jak w każdą niedzielę. Zmiana Tajemnic Różańcowych z racji I niedzieli miesiąca będzie 3 maja w kościele po sumie w kaplicach po Mszach św. Pamiętajmy o wywieszeniu flagi narodowej.
 • Do chorych z racji I piątku miesiąca wyjątkowo udamy się 1 maja od godz. 09.00.
 • W sobotę I sobota miesiąca porządek: Bliżów Godz. 16.00, Szewnia Msza św. godz. 16.00, Wychody i Kosobudy godz. 18.00.
 • Z racji głównego odpustu parafialnego ku czci św. Andrzeja Boboli za tydzień w niedzielę modlimy się za zmarłych parafian i spoczywających na naszym cmentarzu grzebalnym.
  W tym dniu odprawiamy tylko w kościele parafialnym i na cmentarzu.
  Porządek Mszy św.:
  – Kościół Parafialny
  Msza św. godz. 8.30
  – Na cmentarzu:
  Godz. 10.00 Różaniec z wypominkami.
  Godz. 11.30 Msza św. za zmarłych spoczywających na cmentarzu i polecanych w
  wypominkach.
  Prosimy o sprzątanie cmentarza.
  Harcerze jak zawsze będą rozprowadzali znicze i wkłady.
  Taca w tym dniu przeznaczona będzie na pokrycie kosztów wywozu śmieci z cmentarza.
  Jest to Niedziela Wniebowstąpienia Pańskiego.
 • Za dwa tygodnie Główny Odpust Parafialny. Uroczystości będą tylko w kościele parafialnym.
  Msze św.: Godz. 08.30, godz.10.00, Uroczysta suma odpustowa godz. 12.00.
  Uroczystą sumę odpustową odprawi i kazanie wygłosi ks. Mariusz Skakuj.
  Zapraszamy wszystkich mieszkańców parafii i gości na uroczystości Odpustowe szczególnie na sumę.
 • Mieszkańcy parafii zaproponowali, aby powstało Koło Żywego Różańca małżonków. Z braku chętnych na ten czas zawieszamy nabór na późniejszy czas.
 • Dziękujemy za modlitwę i ofiary składane na potrzeby parafii.
  Codziennie modlimy się podczas Mszy św. w intencji dobrodziejów.
  Prosimy o modlitwę w tej intencji.
 • Spotkania duszpasterskie:
  – Spotkanie dzieci I komunijnych, poniedziałek godz. 18.30
  – Krąg Biblijny, poniedziałek po Mszy Świętej o godz. 18.00
  – Harcerze, środa godz. 19.00

ZAPOWIEDZI

 • Sitarz Agata stanu wolnego zamieszkała na terenie parafii Trzęsiny
  i Król Przemysław stanu wolnego zamieszkały na terenie parafii Kosobudy zapowiedź II.
 • Sokołowska Magdalena stanu wolnego pochodząca z naszej parafii i Patroń Sylwester stanu wolnego oboje zamieszkali na terenie parafii Stary Zamość zapowiedź I.
  Kto by wiedział o przeszkodach kanonicznych zachodzących miedzy tymi osobami winien powiadomić Urząd Parafii w Kosobudach.