• W związku z rozporządzeniem Premiera i Ministra Zdrowia z 30 października o zamknięciu Cmentarzy w dniach 31 października do 2 listopada przedstawiamy nowy program nabożeństw na Uroczystość Wszystkich Świętych i Wspomnienia Wszystkich Wiernych Zmarłych. Program.
 • Ofiary składane na tace z 1 i 2 listopada przeznaczone są na wywóz śmieci z cmentarza.
 • Za tydzień Msza św. na cmentarzu grzebalnym za zmarłych spoczywających na naszym cmentarzu i polecanych w wypominkach o godz. 11.30. Msza św. odbędzie się jeżeli cmentarze nie będą zamknięte.
 • Wyjątkowo w tym roku ze względu na pandemię przez cały listopad można uzyskać odpust zupełny i ofiarować za zmarłych pod następującymi warunkami : być bez grzechu, przyjąć komunię świętą, nawiedzić pobożnie kościół lub kaplicę i odmówić tam „Ojcze Nasz”,” Wierzę w Boga” oraz modlitwę w intencjach Ojca św.
 • W piątek I piątek miesiąca porządek: Bliżów i Szewnia Msza św. godz. 15.00, Wychody i Kosobudy godz. 17.00. Spowiedź przed Mszami św. Do chorych udajemy się: ks. Wiesław po południu, ks. Proboszcz odwiedza od godz. 09.00.
 • W sobotę I sobota miesiąca porządek: Bliżów i Szewnia Msza św. godz. 15.00, Wychody i Kosobudy godz. 17.00.
 • Jest piękna inicjatywa modlitewna „Różaniec do granic”, a w tym roku „Różaniec do Nieba” od 1 do 8 listopada.
  Pragniemy przyłączyć się do tej modlitwy i my. W naszej parafii w kościele od wtorku do soboty włącznie będziemy się modlić różańcem w intencji naszej Ojczyzny o godz. 16.30.
  W wielu miejscach naszej ojczyzny wierni będą gromadzić się na tę modlitwę. Zapraszamy do tej modlitwy wszystkich mieszkańców naszej parafii.
 • Za tydzień Puszka na „Pomoc Kościołowi w Potrzebie”.
 • Spotkania duszpasterskie:
  – Wszystkie spotkania formacyjne dla dzieci i młodzieży odbędą się po ustaleniu z ks. Wiesławem
 • Dziękujemy za modlitwę i ofiary składane na konto parafialne i indywidualnie.
  Dane ofiarodawców są w księgach rachunkowych Parafii.
 • W intencji ofiarodawców i pracujących przy remoncie odprawiamy Mszę św. Codziennie modlimy się podczas Mszy św. w intencji dobrodziejów.
  Prosimy o modlitwę w tej intencji.
 • Pamiętajmy, że obowiązują zasady bezpieczeństwa odpowiednie odległości i maseczki związanie z pandemii.
 • Obecnie wszystkie nabożeństwa są transmitowane przez parafialną stronę internetową.
 • Młodzież skupiona w duszpasterstwie parafialnym tradycyjnie rozprowadza znicze.
 • Zmarła śp. Zofia Soboń. Ze złożonych podczas pogrzebu ofiar na tacę będą odprawione Msze św. w siódmy i trzydziesty dzień śmierci oraz dodatkowo 5 Mszy św. miesięcznych.
  Zmarł Sławomir Ćmiel pogrzeb odbędzie się jutro. Msza św. pogrzebowa o godz. 14.00.
  Polecajmy zmarłych Bożemu Miłosierdziu.

 

Zapowiedzi

 • Ewelina Skrzyńska zamieszkała na terenie parafii Kosobudy stanu wolnego i Michał Piotr Sieńko zamieszkały na terenie Parafii Radawiec Duży stanu wolnego zapowiedź II.
  Kto by wiedział o przeszkodach kanonicznych zachodzących miedzy tymi osobami winien powiadomić urząd Parafii w Kosobudach.