Skip to main content

Wielki Piątek

Treścią dzisiejszego dnia jest zbawcza Męka i Śmierć Chrystusa na Krzyżu, przez które dokonało się nasze zbawienie. Ołtarz jest obnażony: bez krzyża, bez świec, bez obrusów. W tym dniu Kościół powstrzymuje się od odprawiania Mszy św.  Celebrowana jest Liturgia Męki Pańskiej. Celebrans i asysta wchodzą w ciszy. Przed ołtarzem przez chwilę celebrans  leży krzyżem, a po modlitwie wstępnej czytane jest proroctwo o Cierpiącym Słudze Jahwe i fragment Listu do Hebrajczyków. Następnie czyta się […]

Wielki Czwartek

Od dzisiaj rozpoczynamy uroczyste obchody Triduum Paschalnego, w czasie którego będziemy wspominać mękę, śmierć i zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa. Wielki Czwartek jest szczególnym świętem kapłanów. Rano odprawiana jest Msza św. we wszystkich Kościołach Katedralnych pod przewodnictwem Biskupa Diecezjalnego wraz z kapłanami Msza św. Krzyżma. Podczas niej Biskup święci oleje (chorych i krzyżmo), które przez cały rok służą przy udzielaniu sakramentów chrztu, święceń kapłańskich, namaszczenia chorych. Kapłani koncelebrujący […]

Niedziela Palmowa

Niedziela Palmowa rozpoczyna w Kościele Wielki Tydzień, w czasie którego Kościół  sprawuje zbawcze misterium dokonane przez Jezusa. Nazwa tego dnia pochodzi od wprowadzonego w XI w. zwyczaju święcenia palm. Liturgia bowiem wspomina uroczysty wjazd Jezusa do Jerozolimy, bezpośrednio poprzedzający Jego mękę i śmierć na krzyżu. Witające go tłumy rzucały na drogę płaszcze oraz gałązki, wołając: „Hosanna Synowi Dawidowemu”. O uroczystym wjeździe Pana Jezusa do Jerozolimy piszą wszyscy czterej […]

Rekolekcje

Okres Wielkiego Postu zbliża się do punktu kulminacyjnego. Przed nami Wielki Tydzień naznaczony Tajemnicą Męki, Śmierci i Zmartwychwstania Jezusa. Do właściwego przeżycia tych wielkich tajemnic naszej wiary przygotowywaliśmy się przez cały post, a szczególnie w  dniach od 26 do 28 marca gdzie w  naszej parafii odbyły się rekolekcje wielkopostne. Poprowadził je Ksiądz dr. Sylwester Zwolak Dyrektor Wydziału Duszpasterstwa Ogólnego Kurii Diecezjalnej. Dla naszej wspólnoty parafialnej był to czas […]