Spektakl ku czci św. Stanisława Kostki w 450 rocznicę śmierci i roku św. Stanisława